• گردهمایی سالیانه دانشگاهیان مسئولیت ­پذیر، فعالان نهادهای مدنی، داوطلبین موسسات ملی و گروه های جهادی،
 • ترویج اخلاق حرفه ­ای و تعمیق مسئولیت ­پذیری اجتماعی در سطوح مختلف فردی، نهادی، سازمانی و بنگاه ها،
 • تکریم و تجلیل سالیانه چهره های شاخص حقیقی و حقوقی و مؤثر در ارائه خدمات و حمایت های اجتماعی،
 • به اشتراک گذاشتن تجارب و دستاوردهای علمی، مهارتی، ارتباطی و اجتماعی در قالب رویدادهای به هم رسانی،
 • ارائه مدل های کارا و اثربخش توانمندسازی به شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در راستای توسعه پایدار منطقه ای،
 • ارائه مشاوره های عالمانه نهاد دانشگاه در راستای تدوین گزارش های پایداری و حاکمیت شرکتی،
 • ارزیابی علمی تأثیرات اجتماعی پروژه های CSR شرکت ها و بنگاه های اقتصادی مبتنی بر نقشه آمایش سرزمین،
 • ترویج فرهنگ صلح، رعایت حقوق عامّه های مختلف و ارائه آموزش های پیشگیرانه از خشونت و افراطی ­گری،
 • تشویق عمومی و تهییج نوجوانان و جوانان کشور برای مشارکت و پذیرش مسئولیت ­های اجتماعی در جامعه،
 • ترویج اثربخش گفتمان اهدای وقت و تخصص، نذر خدمت و نذر فرهنگی در سطوح ملی و محلی،
 • حساسیت زایی و معرفی الگوهای مسئولانه جهت پیشگیری از بروز بحران ­های زیستی در جغرافیای ایران،
 • حمایت و مشارکت در برنامه­ های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی در حوزه پایداری محیطی و انسانی،
 • برپایی مستمر همایش و نمایشگاه های فرهنگی و اجتماعی در قالب خیرِ جمعی به منظور معرفی ظرفیت­­ سازمان ­های مردم ­نهاد، موسسات خیریه، تعاونی ها، شرکت ها، بنگاه­ های اقتصادی و سایر نهادهای حاکمیتی، دولتی و عمومی غیردولتی،
 • بسترسازی متعهدانه برای ویزیت و درمان صد درصد رایگان بیش از 470 هزار دانش­آموز و دانشجوی نیازمند در کشور در قالب کنسرسیوم خیر جمعی با راهبری نهاد دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران.